basen pływanie pływanie niemowląt pływanie niemowląt

Regulamin Szkoły pływania Nemo Swim

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem 
 
UMOWA NEMO SWIM (pobierz)
 
REGULAMIN NEMO SWIM (pobierz)
 
 
 • warunkiem przystąpienia do zajęć jest opłacenie kursu i zaakceptowanie niniejszych zasad
 • nieobecności zgłaszane są TYLKO przez sms (883769599) najpóźniej 8 godzin przed planowanymi zajęciami
 • istnieje możliwość rozłożenia ceny na 2 raty (2 rata nie później niż 7 dni po rozpoczęciu kursu) - nie dotyczy kursów wakacyjnych
 • kursy wakacyjne opłacane są jednorazowo
 • w przypadku rezygnacji z kursu zwracana jest tylko połowa pozostałej kwoty
 • po zapisaniu się na kurs konieczne jest wpłacenie pierwszej raty (tj. połowa ceny kursu), w przypadku braku wpłaty do 2 dni od momentu zapisu uczestnik zostaje wykreślony z listy
 • w przypadku nie otworzenia grupy skutkującej nie wystarczającą ilością uczestników organizator zwraca wniesione wpłaty na Państwa konto
 • w przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć przez organizatora z przyczyn związanych z pandemia SARS- COv- 2 (zamknięcie basenu) , uczestnikowi przysługuje wykorzystanie zajęć w późniejszym terminie
 • nieobecności na zajęciach nie podlegają zwrotowi gotówki
 • nieobecności na zajęciach można odrobić we wcześniej uzgodnionym terminie z właścicielką szkoły - dotyczy tylko zgłoszonych nieobecności
 • nieobecności na zajęciach można odrobić tylko w aktualnym kursie - niewykorzystane nieobecności nie przechodzą na kolejny kurs 
 • uczestnik zajęć we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem czy nie ma przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie
 • uczestnicy bądź opiekunowie oświadczają poprzez podpisanie regulaminu, że nie występują u nich żadne przeciwwskazania uczestniczenia w kursie
 • każdy uczestnik kursu powinien posiadać: klapki, strój, czepek, okularki, ręcznik, niemowlęta specjalne pieluszki do wody
 • wszystkich kursantów obowiązuje regulamin pływalni, na której odbywają się zajęcia
 • do szatni można wejść 15 minut przed rozpoczęciem zajęć
 • uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i krytej pływalni
 • rozpoczęcie zajęć odbywa się na sygnał prowadzącego - wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć ZABRONIONE
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni
 • za zanieczyszczenia basenu przez uczestnika kursu odpowiada UCZESTNIK lub OPIEKUN
 • Szkoła Pływania Nemo Swim odpowiada za uczestników kursu tylko podczas trwania zajęć (przed i po zakończeniu zajęć za dzieci odpowiadają rodzice)
 • Szkoła Pływania Nemo Swim ma prawo odwołać zajęcia z ważnych przyczyn, informując o tym fakcie uczestników kursu i zobowiązuje się przeprowadzić je w innym terminie
 • wyrażam zgodę na fotografowanie oraz filmowanie zajęć oraz aby materiał był umieszczony na stronie www.nemoswim.pl
 • oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem i jednocześnie go akceptuję

Szkoła Pływania Nemo Swim Wrocław

Szkoła Pływania Nemo Swim Wrocław Ikona

Nauka pływania Wrocław

przekładanka na 1 na brzuchu Ikona

Nauka pływania dla dorosłych

przekładanka na 1 na plecach Ikona

Indywidualna nauka pływania

praca nóg do kraula na plecach Ikona
Zobacz wszystkie filmy